Wednesday, December 1, 2010

Mawar Mujaheedah: TUNGGANGI HAWA NAFSU MENUJU NEGERI ABADI

Mawar Mujaheedah: TUNGGANGI HAWA NAFSU MENUJU NEGERI ABADI: "Suatu hari, seorang pemuda diserahkan oleh bapanya kepada seorang guru sufi untuk dididik cara mengawal nafsunya. 'Siapkan bekalan. Mari ik..."